Για την πλοήγηση


Μελέτες από το Τεχνικό Γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου στο Νέο Ηράκλειο


Το τεχνικό γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (Ν.4178/2013) και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης