Για την πλοήγηση


Άδεια Δόμησης


Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών προσθήκης καθ ύψος και κατ΄επέκταση.

Επίσης αναλαμβάνουμε νομιμοποιήσεις με έκδοση οικοδομικών αδειών