Για την πλοήγηση


Μικρής Κλίμακας


Στο τεχνικό γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο, αναλαμβάνουμε, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας πχ. Για την κατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτίριο