Για την πλοήγηση


48ωρη Ενημέρωση


Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο, ασχολούμαστε με εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν άδεια δόμησης, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αλλά απαιτείται 48ωρών έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεση τους, στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία).