Για την πλοήγηση


Αυθαίρετα


Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε τακτοποίηση αυθαιρέτων με το Ν.4178/13.

Επίσης αναλαμβάνουμε βεβαιώσεις μηχανικού του Ν.4178/13.