Για την πλοήγηση


Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)


Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε έκδοση Π.Ε.Α (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) που είναι απαραίτητα για την μίσθωση ή πώληση ακινήτων.