Για την πλοήγηση


Τοπογραφικά


Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε  σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για μεταβίβαση ακινήτων